U bent hierDe Schrans in Molenveld gaat voort!

De Schrans in Molenveld gaat voort!


Door Eerste gebruiker - Ingezonden op 31 januari 2012

Dinsdag 24 januari 2012 was het een drummen van jewelste in het voorzaaltje van De Schrans. 25 verenigingen en parochiale werkgroepen, vertegenwoordigd door 55 aanwezigen, wilden nieuws horen over de toekomst van De Schrans. En gelijk hadden ze.

Wat is De Schrans?
In het parochiecomplex van de Sint-Jozefparochie Edegem onderscheiden we vijf elementen:
•    Vooreerst de Sint-Jozefkerk, Molenveldlaan 2, die vraagt weinig betoog. Ze wordt beheerd door de kerkraad.
•    De Pastorie, Drie Eikenstraat 365, met aangrenzend turnzaal en garageboxen.
•    De Schrans, Molenveldlaan 4, met gelagzaal, en twee bijkomende zalen voor feesten en bijeenkomsten.
•    De oude klaslokalen van De Schrans, Molenveldlaan 4, permanent in gebruik door verschillende verenigingen.
•    Het pleintje, met petanquebanen en terras, bediend door de gelagzaal van De Schrans.
Met uitzondering van de kerk wordt dit alles beheerd door “VZW Dekenaat Rupel-Nete regio Kontich” en het dagelijks bestuur wordt waargenomen door het Beheercomité Parochiale Werken Sint-Jozef, voorgezeten door onze pastoor André Goossens.

Wat werd er afgesproken over het gebruik van De Schrans?
Ook de financiële crisis is aan De Schrans niet ongemerkt voorbij gegaan.
Daarom zijn we verplicht af te stappen van de gratis dienstverlening aan de verenigingen.
Zo vragen we voor het gebruik van de lokalen en garageboxen een minieme maandelijkse bijdrage.
Ook voor het gebruik van de zalen en infrastructuur van de Schrans wordt een bijdrage gevraagd, zij het dan met een forse korting voor de verenigingen, trouwe gebruikers van De Schrans.

Voor afspraken en inlichtingen in verband met het gebruik van de zalen van De Schrans kan u steeds terecht bij de nieuwe uitbaters Chari en Mark Platukhin, gsm: 0470 08 50 71 of via charimark@hotmail.com.

Voor het gebruik van de Turnzaal kan u terecht bij Paul Heirbaut, tel: 03-449 87 37, e-mail: paul.heirbaut@parochiesedegem.be