U bent hierLichtmis: 28 januari - 4 februari 2017

Lichtmis: 28 januari - 4 februari 2017


Door Wouter Druwé - Ingezonden op 19 januari 2017

Binnenkort vieren christenen Lichtmis, ook wel 'Opdracht van onze Heer in de tempel' genoemd. Graag kondigen we hier twee belangrijke vieringen aan.

Veertig dagen na Jezus' geboorte wordt Hij de tempel van Jeruzalem binnengebracht, de tempel van de God van zijn vaderen. Daar wordt Hij aan God aangeboden. Hij ontmoet er het hele volk Israël in de persoon van Simeon en Hanna. Zij verpersoonlijken de verwachting van Israël. Het volk van het verleden ontmoet zijn Verlosser: Jezus, de nieuwe mens.

Op zaterdag 28 januari 2017 is er in de Basiliek te 17u een kinder- en gezinsviering met aandacht en gebed voor de gezinnen die in 2016 het doopsel vierden van hun kind(eren). Tevens zijn kinderen en jongeren, die zich voorbereiden op het vormsel, aanwezig met hun zang, en hun gebed. Het evangelie van de tocht van Maria en Jozef met Jezus naar de tempel wordt uitgebeeld en toegelicht.

Op zaterdag 4 februari 2017 verzamelen de doopouders van de parochies Sint-Jozef en Heilige Familie om 17u30 in de kerk van Molenveld voor de passende dank bij het doopsel dat hun kind(eren) in het voorbije jaar mochten ontvangen.

Van harte welkom op deze vieringen vanwege pastores, werkgroepen en doopcatechisten.