U bent hierStaten-Generaal OLV-Lourdes - Sint-Antonius

Staten-Generaal OLV-Lourdes - Sint-Antonius


Door Wouter Druwé - Ingezonden op 06 oktober 2016

Mede namens de pastorale ploeg van onze parochie wil ik jullie van harte uitnodigen op een ‘algemene samenkomst’ (soms ‘staten-generaal’ genaamd) op donderdag 20 oktober 2016 om 20u in de benedenzaal van ons parochiehuis ‘’t Centrum”, Strijdersstraat.

Deze avond wil info aanreiken, vooral aangaande de toekomst, waarin we met de 5 Mortselse en de 3 Edegemse parochies een ‘pastorale éénheid’ zullen vormen, dit op vraag van het bisdom. Wat houdt een pastorale eenheid in, en wat houdt ze niet in. Even zullen we terugblikken op de voorbije jaren, waarin we als centrumparochie tezamen met H.Familie en Sint-Jozef in federatieverband leefden, en daarin enige gezamenlijke diensten opbouwden, vooral het parochieblad Kerk en Leven, en de verloofdenpastoraal. En waarin we een reeks federatievieringen mochten voorbereiden en beleven, al dan niet gevolgd door een eenvoudige aangename broodmaaltijd.

Ook het leven in onze parochie wordt opgeroepen rond onze twee kerken Basiliek en Sint-Antonius en rond onze grot. Verwezenlijkingen worden voorgesteld, naast wat nog in de pipe-lijn zit.

Rond de aangebrachte info wordt nadien onderling en naar de pastorale ploeg toe uitgewisseld. Wensen, gedachten, bedenkingen worden verwacht, beluisterd, beantwoord.

Deze avond richt zich zowel op verantwoordelijken en kernleden van werkingen, verenigingen, scholen, de koren, organisten, lectoren, kosters , misdienaars als op iedere geïnteresseerde medegelovige.

Mag het een vruchtbare avond worden.

André Goossens (pastoor)